Balo đẹp MomoShop

Địa chỉ: 131/39 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: +84 168 656 0848 – +84 987 097 527

Email: momostore.hcm@gmail.com

Website: http://momoshop.com.vn/